DYNAMIC AUDIO

Recording, Mixing & Mastering - Live/Studio.

Hur ser en ISRC-kod ut?*

ISRC består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

1. Ursprungsland för rättighetshavare

2. Bolagskod

3. Inspelningsår

4. Inspelningsnummer och spåridentitet: SEXYZ0500107

 

Ursprungsland är det land där producenten eller rättighetshavaren har sitt säte. Är du en svensk producent som ansöker om ISRC-bolagskod får du landskoden SE (detta betyder inte nödvändigtvis att inspelningen också är gjord i detta land utan talar i första hand om var den första ägaren av inspelningen har sin hemvist). Koden består av två bokstäver som har tilldelats respektive land av ISO (International Organisation for Standardisation).

 

Bolagskoden identifierar producenten som är/var rättighetshavare/producent när inspelningen gjordes och skivan gavs ut. Koden är alfanumerisk och består av tre tecken.

 

Inspelningsår identifierar året när koden läggs på inspelningen. Inspelningen förses normalt med kod i samband med mastringen. Koden är tvåställig och numerisk.

 

Inspelningsnummer och spåridentitet är en femställig numerisk kombination. De tre första siffrorna identifierar vilket produktionsnummer som inspelningen har detta år. Produktionsnummer tilldelas inspelningen i kronologisk ordning, d.v.s. första produktionen ett år skall åsättas nr. 001, den andra nr. 002 o.s.v. De två sista siffrorna avser spårid, d.v.s. spår nr 1 på produktionen skall ha spåridentitet 01, spår nr. 2 skall ha nr. 02 o.s.v. Dock behåller en singel som släppts med ISRC-kod sin kod om singeln sedan hamnar på ett album. Ett albumspår som blir singel behåller den kod den hade på albumet, oavsett spårnummerordning.

 

En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas ut, ändras eller tas bort, den först satta koden gäller hela inspelningens ”livstid”.

 

*Text från IFPI.se